Nuottasaaren sairauskassa

 

Perustietoa sairauskassastamme uusille vakuutetuille


Kaikilla täysi-ikäisillä vakuutetuilla on täysin samat oikeudet, velvoitteet ja ehdot korvausten saamiseen.

Korvaukset määritellään kassan virallisissa Finanssivalvonnan vahvistamissa säännöissä.
Sääntömuutoksista päättää kassankokous.

Lapsilla on sairauskassassamme eri korvaussäännöt kuin aikuisilla vakuutetuilla.
Lapsille korvattavat kulut voi lukea TÄSTÄ linkistä.

Lapsien liittäminen vakuutetuksi on täysin ilmaista, eli lapsista ei peritä vakuutusmaksua.

Vakuutussuhteiden ja korvausten tarkemmat ehdot voi lukea täältä kassan virallisista säännöistä: SÄÄNNÖTVakuutetuiksi kuuluvat:

a) Kassan toimintapiiriin yrityksiin kuuluvat työntekijät liitetään automaattisesti kassaan.
Liittyminen hoidetaan työnantajasi ja sairauskassan toimesta. Voit toki aina varmistaa kassasta onko kassa jo saanut tiedon työsuhteesi alkamisesta, koska tiedon saamisessa voi olla toisinaan viivettä.
Vakuutussuhde (jäsenyys) on pakollinen ja työnantaja perii vakuutusmaksun automaattisesti palkasta. Vakuutussuhteeseen ei ole oikeutta toimihenkilöillä eikä henkilöillä, joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi ja lyhytaikaiseksi (alle 6kk), jotka eivät ole koskaan aikaisemmin olleet kassassa vakuutettuina.
Aikaisemmin kassassa vakuutettuna ollut liitetään uudestaan vakuutetuksi, vaikka määräaikainen työsuhde olisi alle 6kk pituinen.

b) Muu vakuutettu eli Ulkojäsen - 10 vuotta kassan jäsenenä olleet henkilöt, jotka ovat erotettu toimintapiirin työnantajan palveluksesta tuotannollisista ja taloudellisista syistä tai jotka ovat itse irtisanoutuneet toimintapiirin yrityksestä aikaisintaan sinä vuonna kun täyttävät 58 vuotta ja jotka hakevat yhden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä kassan muuksi vakuutetuksi (ulkojäsen), edellyttäen etteivät he ole vakuutettuna jossain muussa sairauskassassa, eivätkä ole vakituisessa ansiotyössä tai toimi päätoimisena yrittäjänä. Kassan vakuutussuhteen päättymättä edellä mainitun mukainen ansiotyö- tai yrittäjäaika saa kestää kuitenkin enintään kuusi kuukautta. Jos muu vakuutettu aloittaa täyden vanhuuseläkkeen tai täyden työkyvyttömyyseläkkeen hänen vakuutussuhde päättyy, mutta hänellä on mahdollisuus hakea eläkeläisvakuutetuksi 1kk sisällä eläkkeen aloittamisesta.

c) Eläkeläisvakuutettu - Vakuutussuhteen (jäsenyyden) jatkoa voivat jatkaa ne eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat olleet kassan vakuutettuina vähintään 10 vuotta ja siirtyvät toimintapiirin työnantajan palveluksesta suoraan eläkkeelle tai jotka eivät enää täytä eläkkeen aloittamisen vuoksi b)-kohdassa määritellyn muun vakuutetun (ulkojäsenyyden) ehtoja ja hakevat vakuutussuhteen (jäsenyyden) jatkumista yhden kuukauden sisällä eläkkeen alkamisesta. Vakuutussuhteeseen ei kuitenkaan ole oikeutta, jos on jo vakuutettuna jossain muussa sairauskassassa.

d) Perheenjäsen eli edunsaaja - Toimintapiiriimme kuuluvat lisäksi vakuutettujen (jäsenten) 18 vuotta nuoremmat lapset, joihin hänellä on huoltajuus. Toimintapiiriin kuuluvat myös vakuutetun alle 65 vuotias aviopuoliso tai rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa (950/2001) tarkoitettu rekisteröity puoliso. Lisäksi kassaan voi liittää avopuolison, jonka kanssa vakuutetulla on yhteinen lapsi.
Puoliso ei saa olla jo vakuutettuna jossain muussa sairauskassassa.

Puolison liittämistä kassaan tulee hakea 4kk sisällä avioliiton, rekisteröidyn parisuhteen tai avoliiton solmimisesta tai oman vakuutussuhteen (jäsenyyden) alkamispäivästä.
Avopuolison voi liittää kassaan myös siinä vaiheessa kun teille syntyy ensimmäinen yhteinen lapsi. Hakuaika on tässäkin tapauksessa 4kk yhteisen lapsen syntymästä.Vakuutusmaksu:

- Työntekijävakuutettu 1,4% ennakonpidätyksen alaisesta palkasta
- Eläkeläisvakuutetun vakuutusmaksu 2,5% bruttoeläkkeestä
- Muun vakuutetun (ulkojäsenen) vakuutusmaksu 57,79€/kk (vuonna 2024)
- Puolison liittävältä vakuutetulta (jäseneltä) peritään hänen oma vakuutusmaksuprosentti tai euromäärä   kaksinkertaisena.
- Lapsen liittämisestä kassaan ei peritä vakuutusmaksua


Posti
Puhelu