Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Infosivu ulkojäsenille, eläkeläisjäsenille ja

kassaan liitetyille perheenjäsenille

(Sivun ohjeet eivät koske työntekijäjäseniä. Heidän omaan jäsenyyteen ja toimintaohjeisiin ei ole tullut mitään muutoksia.)

 

-          Täytä hakemuksen kaikki kohdat ja tarkista, että mahdolliset tarvittavat liitteet on mukana.
            Ilmoita kassaan aina viipymättä muutoksista ilmoittamiisi tietoihin. Hakemuksen voi palauttaa mihin tahansa kassan lukolliseen postilaatikkoon, sisäisessä             postissa tai postitse.

 

-         Älä käytä etuuksia ennen kuin sinulle on tullut kotiin kirje, jossa kerrotaan jäsenyytesi voimaantulopäivä!

            Vain jäsenyysaikana syntyneistä kuluista voi saada korvauksia.

 

-          Kotiin tulevassa kirjeessä on uusi sininen jäsenkortti. Tuhoa mahdollinen vanha keltainen jäsenkortti silppuamalla se niin pieneksi, ettei henkilötunnustasi voi enää             lukea.

 

-          Jos olet ollut ennen työntekijäjäsenä, sinulle tulee myös uusi kela-kortti. Tuhoa vanha kela-kortti sen jälkeen, kun olet saanut uuden postitse.

 

Suurin muutos aikaisemmin työntekijäjäsenenä olleelle on se, että sairauskassa ei ole enää kela-toimistosi, kun jäsenyytesi jatkuu hakemuksestasi joko ulkojäsenenä tai eläkeläisjäsenenä.    

Sen vuoksi jatkossa kaikkialla sinulle tulee hyvittää kela-korvaukset suoraan hoitopaikoissa tai apteekeissa.

 

Uusilla jäsenillä on täysin samat oikeudet, velvoitteet ja ehdot korvausten saamiseen kuin vanhoillakin jäsenillä. 

Ainoa poikkeus on lapset, joilla ei ole oikeutta hammashoidon korvauksiin, koska heillä on oikeus ilmaiseen kunnalliseen hammashoitoon.

 

Jäsenyyksien ja korvausten tarkemmat ehdot voi lukea kassan virallisista säännöistä.

SÄÄNNÖT

a) Ulkojäsen - 10 vuotta kassan jäsenenä olleet henkilöt, jotka ovat erotettu toimintapiirin työnantajan palveluksesta tuotannollisista ja taloudellisista syistä ja jotka hakevat yhden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä kassan ulkojäseniksi, edellyttäen etteivät he ole täyttäneet 65 vuotta tai ole jäsenenä jossain muussa sairauskassassa, eivätkä ole vakituisessa ansiotyössä tai toimi päätoimisena yrittäjänä. Kassan jäsenyyden päättymättä edellä mainitun mukainen ansiotyö- tai yrittäjäaika saa kestää kuitenkin enintään kuusi kuukautta.

 

 

b) Eläkeläisjäsen - Jäsenyyttä voivat jatkaa ne eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat olleet kassan jäseninä vähintään 10 vuotta ja siirtyvät toimintapiirin työnantajan palveluksesta eläkkeelle tai jotka eivät enää täytä iän vuoksi edeltävässä momentissa määritellyn ulkojäsenyyden ehtoja ja hakevat jäsenyyden jatkumista yhden kuukauden sisällä eläkkeen alkamisesta. Jäsenyyteen ei kuitenkaan ole oikeutta, jos on jo jäsenenä jossain muussa sairauskassassa.

 

 

c) Perheenjäsen - Toimintapiiriin kuuluvat lisäksi jäsenten 18 vuotta nuoremmat lapset, joihin hänellä on huoltajuus ja alle 65 vuotias aviopuoliso tai rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa (950/2001) tarkoitettu rekisteröity puoliso tai avopuoliso, jonka kanssa jäsenellä on yhteinen lapsi ja jonka jäsenyyttä jäsen on hakenut ja joka ei ole jo jäsenenä jossain muussa sairauskassassa. Puolison liittämistä kassaan tulee hakea 4kk sisällä avioliiton, rekisteröidyn parisuhteen tai avoliiton solmimisesta

 

 

Lomakkeet:  

 

ELÄKELÄISJÄSENYYSHAKEMUS 

ULKOJÄSENYYSHAKEMUS

PERHEENJÄSENEN LIITTÄMISHAKEMUS  

 

TOIMINTAOHJE KORVAUSTEN HAKEMISEEN UUDELLE JÄSENELLE  (LUE TÄMÄ!)

Perheenjäsenet , eläkeläiset ja ulkojäsenet eivät ole kela-vastuulla olevia jäseniä, joten heillä on täysin erilaiset toimintaohjeet korvausten hakemiseksi kuin työntekijäjäsenellä. Lue siksi toimintaohjeet tarkasti läpi!!

Esimerkiksi lääkkeet tulee maksaa ensin täysin itse ja toimittaa ohjeen mukaiset liitteet kassaan korvauksen saamiseksi.

 

Hakuajat:

-      eläkeläisjäsenyyttä ja ulkojäsenyyttä tulee hakea 1kk kuluessa työsuhteen päättymisestä. Sinulla tulee olla vähintään 10 vuoden aikaisempi  kassan jäsenyyshistoria.

        Takautuva hakuaika vuosina 2018-2020 eläköityneille tai tuotannollis-/taloudellissyistä irtisanotuille ajalla 1.5.-31.8.2020.

        Tämän jälkeen ei voi enää hakea jäsenyyttä.

 

-     Uuden puolison liittämistä kassaan tulee hakea  4kk kuluessa liiton solmimispäivästä.

       (Avopuolison voi liittää kassaan vain, jos hänen kanssaan on yhteinen lapsi.)

       4kk hakuaika on avoinna jo liiton solmineille ajalla 1.5.-31.8.2020, tämän jälkeen "vanhaa" puolisoa ei voi liittää enää kassaan.

        Kun työntekijäjäsen otetaan ensimmäisen kerran kassan jäseneksi, on hänellä 4 kk aikaa harkita jo olemassa olevan puolisonsa liittämistä myös kassaan. Tämän         jälkeen jo olemassa olevaa puolisoa ei voi liittää enää kassaan.

        Puolison jäsenyys päättyy jos hänet kassaan liittäneen jäsenen jäsenyys päättyy. Puoliso voi olla kassan jäsen siihen asti kunnes täyttää 65 vuotta.

 

-     Lapsen voi liittää kassaan milloin tahansa. Lapsen tulee olla alle 18 vuotias ja jäsenen tulee olla lapsen huoltaja.

 

Jäsenmaksu:

-     Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu 2,5% bruttoeläkkeestä

-     Ulkojäsenen jäsenmaksu 45,00€/kk

-     Puolison liittävältä jäseneltä peritään hänen oma jäsenmaksuprosentti tai euromäärä kaksinkertaisena.

-     Lapsen liittämisestä kassaan ei peritä jäsenmaksua

 

Hakemusten toimittaminen

 

Uudet jäsenet voivat toimittaa hakemuksia postin kautta tai kassan omaan punaiseen lukolliseen postilaatikkoon, joka on asennettu Paperitehtaantien porttirakennuksen sivuseinään. (katso kuva alta).

 

Uutta tehtaan ulkopuolista asiakaspalvelupistettä ei vielä oteta käyttöön, koska koronapandemian vuoksi myös tehtaalla sijaitseva toimisto on suljettu asiakaskäynneiltä. Tähän tulevista muutoksista tiedotetaan näillä nettisivuilla.

 

 

Paperitehtaantien postilaatikkoPaperitehtaantien postilaatikko