Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Infosivu kaikille uusille vakuutetuille

 

 

Kaikilla täysi-ikäisillä vakuutetuilla on täysin samat oikeudet, velvoitteet ja ehdot korvausten saamiseen. 

 

Lapsilla on eri korvaussäännöt kuin aikuisilla jäsenillä. Lapsille korvattavat kulut voi lukea TÄSTÄ linkistä.

Lapsien liittäminen vakuutetuksi on täysin ilmaista, eli lapsista ei peritä jäsenmaksuja.

 

Jäsenyyksien ja korvausten tarkemmat ehdot voi lukea kassan virallisista säännöistä: SÄÄNNÖT

     

Vakuutetuiksi kuuluvat:             

a) Kassan toimintapiiriin yrityksiin kuuluvat työntekijät liitetään automaattisesti kassaan. 

Liittyminen hoidetaan työnantajasi ja sairauskassan toimesta. Voit toki aina varmistaa kassasta onko kassa jo saanut tiedon työsuhteesi alkamisesta, koska tiedon saamisessa voi olla toisinaan viivettä.

Vakuutussuhde (jäsenyys) on pakollinen ja työnantaja perii jäsenmaksun automaattisesti palkasta. Vakuutussuhteeseen ei ole oikeutta toimihenkilöillä eikä henkilöillä, joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi ja lyhytaikaiseksi (alle 6kk), jotka eivät ole koskaan aikaisemmin olleet kassassa vakuutettuina.

Aikaisemmin kassassa vakuutettuna ollut liitetään uudestaan vakuutetuksi, vaikka määräaikainen työsuhde olisi alle 6kk pituinen.

 

b) Muu vakuutettu eli Ulkojäsen - 10 vuotta kassan jäsenenä olleet henkilöt, jotka ovat erotettu toimintapiirin työnantajan palveluksesta tuotannollisista ja taloudellisista syistä tai jotka ovat itse irtisanoutuneet toimintapiirin yrityksestä aikaisintaan sinä vuonna kun täyttävät 60 vuotta ja jotka hakevat yhden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä kassan ulkojäseniksi, edellyttäen etteivät he ole täyttäneet 65 vuotta tai ole jäsenenä jossain muussa sairauskassassa, eivätkä ole vakituisessa ansiotyössä tai toimi päätoimisena yrittäjänä. Kassan jäsenyyden päättymättä edellä mainitun mukainen ansiotyö- tai yrittäjäaika saa kestää kuitenkin enintään kuusi kuukautta. 

 

c) Eläkeläisvakuutettu - Vakuutussuhteen (jäsenyyden) jatkoa voivat jatkaa ne eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat olleet kassan vakuutettuina vähintään 10 vuotta ja siirtyvät toimintapiirin työnantajan palveluksesta suoraan eläkkeelle tai jotka eivät enää täytä iän vuoksi edeltävässä momentissa määritellyn ulkojäsenyyden ehtoja ja hakevat vakuutussuhteen (jäsenyyden) jatkumista yhden kuukauden sisällä eläkkeen alkamisesta. Jäsenyyteen ei kuitenkaan ole oikeutta, jos on jo jäsenenä jossain muussa sairauskassassa.

 

d) Perheenjäsen - Toimintapiiriimme kuuluvat lisäksi vakuutettujen (jäsenten) 18 vuotta nuoremmat lapset, joihin hänellä on huoltajuus.  Toimintapiiriin kuuluvat myös vakuutetun alle 65 vuotias aviopuoliso tai rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa (950/2001) tarkoitettu rekisteröity puoliso tai avopuoliso, jonka kanssa jäsenellä on yhteinen lapsi ja joka ei ole jo jäsenenä jossain muussa sairauskassassa. Puolison liittämistä kassaan tulee siis hakea 4kk sisällä avioliiton, rekisteröidyn parisuhteen tai avoliiton solmimisesta tai oman vakuutussuhteen (jäsenyyden) alkamispäivästä.

 

 

Jäsenmaksu:

-    Työntekijävakuutettu 1,4% ennakonpidätyksen alaisesta palkasta

-     Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu 2,5% bruttoeläkkeestä

-     Ulkojäsenen jäsenmaksu 53,00€/kk

-     Puolison liittävältä vakuutetulta (jäseneltä) peritään hänen oma jäsenmaksuprosentti tai euromäärä        kaksinkertaisena.

-     Lapsen liittämisestä kassaan ei peritä jäsenmaksua

 

 

 

Vakuutussuhteen (jäsenyyden) hakulomakkeet:  

 

ELÄKELÄISJÄSENYYSHAKEMUS 

 

ULKOJÄSENYYSHAKEMUS

 

PERHEENJÄSENEN LIITTÄMISHAKEMUS  

 

-          Täytä hakemuksen kaikki kohdat ja tarkista, että mahdolliset tarvittavat liitteet on mukana.
            Ilmoita kassaan aina viipymättä muutoksista ilmoittamiisi tietoihin. Hakemuksen voi palauttaa mihin tahansa             kassan lukolliseen postilaatikkoon, sisäisessä postissa tai postitse

 

-          Kotiin tulevassa kirjeessä on uusi jäsenkortti ja muuta infoa. Tuhoa mahdollinen vanha keltainen jäsenkortti             silppuamalla se niin pieneksi, ettei henkilötunnustasi voi enää lukea.

 

Hakuajat:

-      eläkeläisjäsenyyttä ja ulkojäsenyyttä tulee hakea 1kk kuluessa työsuhteen päättymisestä. Sinulla tulee olla vähintään 10 vuoden aikaisempi  kassan jäsenyyshistoria.

        Takautuva hakuaika vuosina 2018-2020 eläköityneille tai tuotannollis-/taloudellissyistä irtisanotuille ajalla 1.5.-31.8.2020.

        Hakuajan päättymisen jälkeen ei voi enää hakea jäsenyyttä.

 

-     Uuden puolison liittämistä kassaan tulee hakea  4kk kuluessa liiton solmimispäivästä.

       Avopuolison voi liittää kassaan vain, jos hänen kanssaan on yhteinen lapsi! Kun avopuolison kanssa saa ensimmäisen yhteisen lapsen on puolison liittäminen        kassaan mahdollista 4kk ajan lapsen syntymästä.

       4kk hakuaika on avoinna jo liiton solmineille ajalla 1.5.-31.8.2020, tämän jälkeen "vanhaa" puolisoa ei voi liittää enää kassaan.

        Kun työntekijäjäsen otetaan ensimmäisen kerran kassan jäseneksi, on hänellä 4 kk aikaa harkita jo olemassa olevan puolisonsa liittämistä myös kassaan. Tämän         jälkeen jo olemassa olevaa puolisoa ei voi liittää enää kassaan.

        Puolison jäsenyys päättyy, jos hänet kassaan liittäneen jäsenen jäsenyys päättyy.

        Puoliso voi olla kassan jäsen siihen asti kunnes täyttää 65 vuotta.

 

-     Lapsen voi liittää kassaan milloin tahansa. Lapsen tulee olla alle 18 vuotias ja jäsenen tulee olla lapsen huoltaja.

    Lapsen jäsenyys päättyy automaattisesti kun lapsi täyttää 18 vuotta

 

 

Hakemusten toimittaminen

Vakuutetut joilla ei ole kulkulupaa tehtaalle voivat toimittaa hakemuksia postin kautta tai kassan omaan punaiseen lukolliseen postilaatikkoon, joka on asennettu Paperitehtaantien porttirakennuksen sivuseinään. (katso kuva alta).

Työntekijävakuutetut voivat tämän lisäksi toimittaa hakemuksia sisäisessä postissa tai kassan muihin postilaatikoihin jotka on lueteltu yhteystiedot sivulla.

 

 

Paperitehtaantien postilaatikkoPaperitehtaantien postilaatikko