Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

TIEDOTEPALSTA VAKUUTETUILLE


23.8.2023

 

- kassa on suljettu koko päivän keskiviikkoja ja torstaina 20.-21.9.2023.

Avoinna siis normaalisti jälleen maanantaina 25.9.2023.

 

___________________________________

23.1.2023

Muistutus:

Kassa korvaa edelleen fysioterapiaa, laboratoriokokeita, magneettikuvia, ultraäänitutkimuksia jne, vaikka ne eivät ole enää kela-korvattavia.

Sinulla tulee kuitenkin edelleen olla näihin kaikkiin lääkärinmääräys joka tulee toimittaa kassaan jos maksat hoidot itse eli et käytä laskutussopimuspaikkoja.

Vinkki!

Voit pyytää hoitavan lääkärisi tekemän laboratoriomääräyksen paperisena ja käydä NordLabissa sen avulla verikokeissa.
Hinta on vain noin 20-30% siitä mitä tutkimukset maksavat lääkäritaloissa otettuna, jolloin itse maksamasi omavastuuosuus pienenee huomattavasti.

NordLabin ajanvarauksen voi tehdä heidän nettisivuilla.

Ajanvaraus — NordLab (vihta.com)

Infosivu kaikille uusille vakuutetuille

 

Kaikilla täysi-ikäisillä vakuutetuilla on täysin samat oikeudet, velvoitteet ja ehdot korvausten saamiseen. 

 

Lapsilla on eri korvaussäännöt kuin aikuisilla vakuutetuilla. Lapsille korvattavat kulut voi lukea TÄSTÄ linkistä.

Lapsien liittäminen vakuutetuksi on täysin ilmaista, eli lapsista ei peritä vakuutusmaksua.

 

Vakuutussuhteiden ja korvausten tarkemmat ehdot voi lukea kassan virallisista säännöistä: SÄÄNNÖT

     

Vakuutetuiksi kuuluvat:             

a) Kassan toimintapiiriin yrityksiin kuuluvat työntekijät liitetään automaattisesti kassaan. 

Liittyminen hoidetaan työnantajasi ja sairauskassan toimesta. Voit toki aina varmistaa kassasta onko kassa jo saanut tiedon työsuhteesi alkamisesta, koska tiedon saamisessa voi olla toisinaan viivettä.

Vakuutussuhde (jäsenyys) on pakollinen ja työnantaja perii vakuutusmaksun automaattisesti palkasta. Vakuutussuhteeseen ei ole oikeutta toimihenkilöillä eikä henkilöillä, joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi ja lyhytaikaiseksi (alle 6kk), jotka eivät ole koskaan aikaisemmin olleet kassassa vakuutettuina.

Aikaisemmin kassassa vakuutettuna ollut liitetään uudestaan vakuutetuksi, vaikka määräaikainen työsuhde olisi alle 6kk pituinen.

 

b) Muu vakuutettu eli Ulkojäsen - 10 vuotta kassan jäsenenä olleet henkilöt, jotka ovat erotettu toimintapiirin työnantajan palveluksesta tuotannollisista ja taloudellisista syistä tai jotka ovat itse irtisanoutuneet toimintapiirin yrityksestä aikaisintaan sinä vuonna kun täyttävät 58 vuotta ja jotka hakevat yhden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä kassan muuksi vakuutetuksi (ulkojäsen), edellyttäen etteivät he ole vakuutettuna jossain muussa sairauskassassa, eivätkä ole vakituisessa ansiotyössä tai toimi päätoimisena yrittäjänä. Kassan vakuutussuhteen päättymättä edellä mainitun mukainen ansiotyö- tai yrittäjäaika saa kestää kuitenkin enintään kuusi kuukautta. Jos muu vakuutettu aloittaa täyden vanhuuseläkkeen tai täyden työkyvyttömyyseläkkeen hänen vakuutussuhde päättyy, mutta hänellä on mahdollisuus hakea eläkeläisvakuutetuksi 1kk sisällä eläkkeen aloittamisesta.

 

c) Eläkeläisvakuutettu - Vakuutussuhteen (jäsenyyden) jatkoa voivat jatkaa ne eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat olleet kassan vakuutettuina vähintään 10 vuotta ja siirtyvät toimintapiirin työnantajan palveluksesta suoraan eläkkeelle tai jotka eivät enää täytä eläkkeen aloittamisen vuoksi b)-kohdassa määritellyn muun vakuutetun (ulkojäsenyyden) ehtoja ja hakevat vakuutussuhteen (jäsenyyden) jatkumista yhden kuukauden sisällä eläkkeen alkamisesta. Vakuutussuhteeseen ei kuitenkaan ole oikeutta, jos on jo vakuutettuna jossain muussa sairauskassassa.

 

d) Perheenjäsen - Toimintapiiriimme kuuluvat lisäksi vakuutettujen (jäsenten) 18 vuotta nuoremmat lapset, joihin hänellä on huoltajuus.  Toimintapiiriin kuuluvat myös vakuutetun alle 65 vuotias aviopuoliso tai rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa (950/2001) tarkoitettu rekisteröity puoliso tai avopuoliso, jonka kanssa vakuutetulla on yhteinen lapsi ja joka ei ole jo vakuutettuna jossain muussa sairauskassassa. Puolison liittämistä kassaan tulee hakea 4kk sisällä avioliiton, rekisteröidyn parisuhteen tai avoliiton solmimisesta tai oman vakuutussuhteen (jäsenyyden) alkamispäivästä.

 

 

Vakuutusmaksu:

-    Työntekijävakuutettu 1,4% ennakonpidätyksen alaisesta palkasta

-     Eläkeläisvakuutetun vakuutusmaksu 2,5% bruttoeläkkeestä

-     Muun vakuutetun (ulkojäsenen) vakuutusmaksu 55,00€/kk

-     Puolison liittävältä vakuutetulta (jäseneltä) peritään hänen oma        vakuutusmaksuprosentti tai euromäärä kaksinkertaisena.

-     Lapsen liittämisestä kassaan ei peritä vakuutusmaksua

 

 

 

Vakuutussuhteen (jäsenyyden) hakulomakkeet:  

 

ELÄKELÄISVAKUUTETTU HAKEMUSLOMAKE 

 

MUU VAKUUTETTU HAKEMUSLOMAKE

 

PERHEENJÄSENEN LIITTÄMISHAKEMUS  

 

Täytä hakemuksen kaikki kohdat ja tarkista, että mahdolliset tarvittavat liitteet ovat mukana.

Ilmoita kassaan aina viipymättä muutoksista ilmoittamiisi tietoihin.

Hakemuksen voi palauttaa mihin tahansa kassan lukolliseen postilaatikkoon, sisäisessä postissa tai postitse.

Kotiin tulevassa kirjeessä on uusi jäsenkortti ja muuta infoa.

 

Hakuajat:

-       eläkeläisvakuutetuksi ja muuksi vakuutetuksi (ulkojäsen) tulee hakea 1kk kuluessa         työsuhteen päättymisestä. Sinulla tulee olla vähintään 10 vuoden aikaisempi  kassan         vakuutussuhdehistoria.

        Takautuva hakuaika vuosina 2018-2020 eläköityneille tai         tuotannollis-/taloudellissyistä irtisanotuille ajalla 1.5.-31.8.2020.

        Hakuajan päättymisen jälkeen ei voi enää hakea vakuutetuksi.

 

-     Uuden puolison liittämistä kassaan tulee hakea  4kk kuluessa liiton solmimispäivästä.

       Avopuolison voi liittää kassaan vain, jos hänen kanssaan on yhteinen lapsi! 

        Kun avopuolison kanssa saa ensimmäisen yhteisen lapsen on puolison liittäminen        kassaan mahdollista 4kk ajan lapsen syntymästä.

        Kun työntekijävakuutettu otetaan ensimmäisen kerran kassan jäseneksi, on hänellä 4         kk aikaa harkita jo olemassa olevan puolisonsa liittämistä myös kassaan. Tämän         jälkeen jo olemassa olevaa puolisoa ei voi liittää enää kassaan.

        Puolison vakuutussuhde päättyy, jos hänet kassaan liittäneen vakuutetun oma                 vakuutussuhde päättyy.

        Puoliso voi olla vakuutussuhteessa siihen asti, kunnes täyttää 65 vuotta.

         (4kk hakuaika on on ollut avoinna jo liiton solmineille ajalla 1.5.-31.8.2020, tämän         jälkeen "vanhaa" puolisoa ei voi liittää enää kassaan.)

 

-     Lapsen voi liittää kassaan milloin tahansa. Lapsen tulee olla alle 18 vuotias ja        vakuutetun tulee olla lapsen huoltaja.

       Lapsen vakuutussuhde päättyy automaattisesti, kun lapsi täyttää 18 vuotta

 

 

Hakemusten toimittaminen

Vakuutetut, joilla ei ole kulkulupaa tehtaalle voivat toimittaa hakemuksia postin kautta tai kassan omaan punaiseen lukolliseen postilaatikkoon, joka on asennettu Paperitehtaantien porttirakennuksen sivuseinään. (katso kuva alta).

Työntekijävakuutetut voivat tämän lisäksi toimittaa hakemuksia sisäisessä postissa tai kassan muihin postilaatikoihin, jotka on lueteltu yhteystiedot sivulla.

 

 

Paperitehtaantien postilaatikkoPaperitehtaantien postilaatikko