Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Tietosuoja Nuottasaaren sairauskassan toimi- ja luottamushenkilölle

Rekisterinpitäjä Nuottasaaren sairauskassa

 

Selvitys toimi- ja luottamushenkilöille henkilötietojen käsittelystä Nuottasaaren sairauskassassa (päivitys 25.5.2018)

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot:

Rekisteriasioiden yhteyshenkilönä toimii kassanjohtaja Jaana Heikkilä-Nyström, puhelinnumero 040 669 1823, sähköposti  nuottasaaren.sairauskassa@kela.fi, osoite Paperitehtaantie 1, 90400 Oulu.

 

Käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on Nuottasaaren sairauskassan toimihenkilösuhteen tai luottamustoimisuhteen hoitaminen ja näihin toimiin liittyvien palkkojen, palkkioiden sekä matkakorvausten maksaminen, tilastointi sekä raportointi.

 Em. tietojesi käsittelyn perusteena on Tietosuoja-asetus 6 artikla.

 

Henkilötietoryhmien tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet:

Sinulta itseltäsi saadaan henkilötunnuksesi , yhteystietosi, pankkitili- ja ennakonpidätystietosi, palkan tai palkkion sekä matkakorvauksenmaksuun liittyvät tiedot sekä annetut salassapito- ja vaitiolositoumukset.

Työterveyshuollosta saadaan toimihenkilösuhteessa olevan käynneistä tiedot (hoidon määränneen lääkärin nimi ja määräyspäivämäärä, käyntipäivämäärä, tehty tutkimus ja kustannus).

 

Henkilötietojesi luovuttaminen ja siirtäminen:

Sairauskassa luovuttaa henkilötietojasi vain lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi (esim. pankit, verottaja, eläkelaitokset, työterveyshuolto, Finanssivalvonta ja Kela) ja rekisteröidyn pyynnöstä. Henkilötietojasi ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterien suojaus:

Henkilötietojasi käsittelevät Nuottasaaren sairauskassan toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet. Henkilötietojesi käsittelijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia Vakuutuskassalain 165 §:n nojalla ja he ovat allekirjoittaneet salassapito- ja vaitiolositoumukset. Nimetyt henkilökohtaiset käyttövaltuudet ja nimetyt tai sääntöjen mukaiset työtehtävät rajaavat henkilötietojen käsittelijän oikeutta käsitellä henkilötietojasi. Henkilötietojen käsittelijöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat tietojärjestelmiin.

Tietojärjestelmien tietoturva- ja suojausjärjestelmät ovat ajan tasalla.  Tietojärjestelmien tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti.

Nuottasaaren sairauskassan lukollisiin tiloihin on pääsy vain henkilöillä, joilta on otettu kirjalliset salassapito- ja vaitiolositoumukset: Nuottasaaren sairauskassan toimihenkilöt. Asiakirjat, joissa on henkilötietoja, säilytetään Nuottasaaren sairauskassan toimitiloissa lukituissa arkistokaapeissa. Ulkoisille tietovarmennusvälineille (esim. ulkoiselle kovalevylle) otetut varmuuskopiot tietojärjestelmissä olevista henkilötiedoista säilytetään Nuottasaaren sairauskassan toimitiloissa lukitussa kassakaapissa.

 

Henkilötietojesi säilyttämisaika ja hävittämistapa:

Toimihenkilösuhteeseen ja luottamustoimeen liittyviä asiakirjoja säilytetään lakien (mm. Kirjanpito-, Ennakonpidätys-, Tyel-laki) mukaisesti vähintään kuluvan vuoden sekä 6 seuraavan vuoden ajan.

Paperiset asiakirjat hävitetään tietosuoja-asiat huomioiden silppurilla Nuottasaaren sairauskassassa.  Käytöstä poistetut tietovarmennusvälineet (esim. ulkoiset kovalevyt ja muistitikut) murskataan.

 

Oikeutesi:

Sinulla on oikeus saada informaatiota henkilötietojesi käsittelystä henkilötietojen käsittelyn alkaessa. Lisäksi sinulla on oikeus tarkastaa Nuottasaaren sairauskassassa olevat tietosi, oikeus saada jäljennös sinua itseäsi koskevista tiedoista, oikeus henkilötietojesi oikaisemiseen ja poistamiseen (rajattu), oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esim. tiedoissa virheitä) ja vastustamisoikeus (rajattu), oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Sinun itsesi on tehtävä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla hakemuksella pyyntö em. tietoihin tai toimenpiteisiin Nuottasaaren sairauskassalle.

Sinulla on oikeus saada em. tiedot pääsääntöisesti kuukauden tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa pyynnöstäsi. Jos tietoja ei toimiteta sinulle kuukauden kuluessa, niin sinulle on kerrottava viivästymisen syy.

Sinulla on oikeus poistaa itseäsi koskeva tieto vain, jos em. tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, joita varten ne sairauskassassa kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin. Sinun on kuitenkin tällöin huomioitava em. poistamisen vaikutukset oikeuteesi tiettyihin etuuksiin jatkossa. Tietojen poistamisessa on huomioitava lisäksi aina lakisääteiset määräykset aineiston säilyttämisestä (esim. Tyel-, ennakonpidätys- ja kirjanpitolain vaatimukset).

Lähtökohtaisesti sinulla ei ole oikeutta vastustaa käsittelyä, koska toimenhoidon takia henkilötietojen käsittely on välttämätöntä.