Nuottasaaren sairauskassa

 

Sairauskassan hallinto

 


Hallitus edustaa sairauskassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Hallitukseen kuuluu vakuutettujen vaaleilla valitsemat seitsemän varsinaista jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Toimitusjohtaja hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesta. Toimitusjohtajana toimii Jaana Heikkilä-Nyström. 
Sairauskassojen eli vakuutuskassojen toiminta perustuu Vakuutuskassalakiin ja Eläkesäätiö- ja eläkekassalakiin.
Valvontaviranomaisena toimii Finanssivalvonta.Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Kärkkäinen Kari               puheenjohtaja               Stora Enso Oulu Oy
Kaikkonen Olli-Pekka     varapuheenjohtaja       Stora Enso Oulu Oy
Laura Mäkelä                                                           Stora Enso Oulu Oy
Lauronen Pauli                                                         Elcoline Plant Service Oy
Ylitalo Ville                                                               Kraton Chemical Oy
Kaikkonen Mari                                                        Stora Enso Oulu Oy
Kyllönen Pertti                                                         Muiden vakuutettujen edustaja

Varajäsenet:

Kärkkäinen Juha                                                      Nouryon Finland Oy
Tikkala Matti                                                            Stora Enso Oulu Oy
Hiivala Saija                                                             Stora Enso Oulu Oy
Hiltunen Otto                                                          Eläkeläisvakuutettujen edustaja
Simola Petri                                                             Kraton Chemical Oy
Väättäri Niina                                                          Stora Enso Oulu Oy
Hyry Markus                                                            Stora Enso Oulu Oy

Posti
Puhelu