Nuottasaaren sairauskassa

 

Kassan säännöt ja vakuutussuhde

 

Kassan viralliset säännöt ovat kaiken toimintamme perustana. Kassan sääntöjen vastaisia päätöksiä ei voida tehdä.
Sääntömuutoksista päättää kassankokous ja kassan säännöt vahvistaa voimaan Finanssivalvonta.

Voit avata Nuottasaaren sairauskassan viralliset säännöt tästä linkistä: SÄÄNNÖT 

Vakuutussuhde:

Kassan vakuutettuja (entisiä jäseniä) ovat kaikki kassan toimintapiirin yrityksiin työsuhteessa olevat työntekijät, jotka saavat työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa. Vakuutussuhde on pakollinen ja työnantaja perii vakuutusmaksun automaattisesti palkasta. Toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu toimihenkilöt eivätkä henkilöt, joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi ja lyhytaikaiseksi (alle 6kk).

Jos olet jos aikaisemmin ollut Nuottasaaren sairauskassan työntekijävakuutettuna ja tulet poissaolon jälkeen takaisin töihin, otamme sinut takaisin "vanhana vakuutettuna", vaikka työsuhteen kesto olisikin tällä kertaa lyhyempi kuin 6 kk. Ilmoita kassaan paluustasi.

Palkattomien vapaiden aikana (esim. vuorotteluvapaa, pitkä sairausloma, vanhempainvapaa jne.) on mahdollisuus olla itsemaksavana vakuutettuna ja siten säilyttää oikeus kassan lisäetuuksiin vapaan aikana. Työntekijävakuutetun tulee suorittaa vakuutusmaksua heti poissaolonsa alusta alkaen.

Toimintapiirin yritykset:

Nouryon Finland Oy,    Kraton Chemical Oy,     Elcoline Plant Service Oy,
Stora Enso Oulu Oy,     Stora Enso Oyj,
sekä Nuottasaaren sairauskassaan työsuhteessa olevat toimihenkilöt.

Lisäksi toimintapiiriin kuuluvat kassan virallisten sääntöjen 4§ ehdot täyttävät:

Eläkeläisvakuutetut, (entiset eläkeläisjäsenet):
- eläkeläisvakuutetuksi  tulee hakea 1kk kuluessa työsuhteen päättymisestä tai siitä kun muuna vakuutettuna ollessa aloittaa täyden vanhuuseläkkeen tai täyden työkyvyttömyyseläkkeen.
Sinulla tulee olla vähintään 10 vuoden aikaisempi  kassan vakuutussuhdehistoria.

Muut vakuutetut (entiset ulkojäsenet):

- muuksi vakuutetuksi (ulkojäseneksi)  tulee hakea 1kk kuluessa työsuhteen päättymisestä tuotannollisista ja taloudellisista syistä tai jos olet itse irtisanoutunut. Sinulla tulee olla vähintään 10 vuoden aikaisempi  kassan vakuutussuhdehistoria ja sen lisäksi itse irtisanoutuneelle vakuutussuhde voidaan myöntää vain, jos irtisanoutumisvuoden aikana täyttää vähintään 58 vuotta.
Vakuutussuhde päättyy, kun aloittaa täyden vanhuuseläkkeen tai täyden työkyvyttömyyseläkkeen. Tällöin on mahdollisuus hakea 1kk kuluessa eläkeläisvakuutetuksi.

Edunsaajat eli kassaan liitetyt perheenjäsenet:
- puolison liittämistä kassaan tulee hakea  4kk kuluessa liiton solmimispäivästä.
Avopuolison voi liittää kassaan vain, jos hänen kanssaan on yhteinen lapsi!
Kun avopuolison kanssa saa ensimmäisen yhteisen lapsen, on avopuolison liittäminen kassaan mahdollista 4kk ajan lapsen syntymästä.
Kun työntekijävakuutettu otetaan ensimmäisen kerran vakuutussuhteeseen, on hänellä 4 kk aikaa harkita jo olemassa olevan puolisonsa liittämistä myös kassaan. Tämän jälkeen jo olemassa olevaa puolisoa ei voi liittää enää kassaan.
Puoliso voi olla vakuutettu siihen asti kunnes täyttää 65 vuotta.

- lapsen voi liittää kassaan milloin tahansa. Lapsen tulee olla alle 18 vuotias ja vakuutetun tulee olla lapsen huoltaja.
Lapsen vakuutussuhde päättyy automaattisesti, kun lapsi täyttää 18 vuotta.
Perheenjäsenen vakuutussuhteen voi irtisanoa ja vakuutussuhde päättyy myös siinä tilanteessa automaattisesti jos kassaan perheenjäsenen liittäneen vakuutetun oma vakuutussuhde päättyy.


Vakuutusmaksut:
- Työntekijävakuutetun vakuutusmaksu  on 1,40 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.
Työnantaja perii maksun palkastasi.
Jos haluat palkattoman vapaan aikana säilyttää oikeutesi lisäetuuksiin, tulee sinun suorittaa vakuutusmaksua heti poissaolon alusta alkaen. Vakuutusmaksu on 45,00€/kk (vuonna 2024).

- Työntekijävakuutetun, joka on myös osatyökyvyttömyys- tai osa-aikaeläkeläinen, vakuutusmaksu on 22,50 euroa/2 vko eläkejakso (vuonna 2024) ja palkasta peritään 1,40%.

-  Muun vakuutetun (ulkojäsenen) vakuutusmaksu on 57,79€ euroa/kk (vuonna 2024)

- Eläkeläisvakuutetun vakuutusmaksu on 2,5% bruttoeläkkeestä/kk.

- Puolison kassaan liittäneen vakuutetun oma vakuutusmaksu peritään kaksikertaisena.

- Lapsesta ei peritä vakuutusmaksua.

Vakuutusmaksulaskun maksumuistutuksesta peritään 5,00€ maksumuistutuskulu.


Lue tarkemmin vakuutusmaksuista kassan säännöistä tai kysy sairauskassasta :SÄÄNNÖT

Vakuutussuhteen päättyessä:
Jos työsuhteesi päättyy, palauta sairauskassan jäsenkorttisi meille kassaan.
Jos muu vakuutettu (ulkojäsen), eläkeläisvakuutettu, tai perheenjäsen haluaa päättää vakuutussuhteensa, toimita vapaamuotoinen kirjallinen pyyntö vakuutussuhteen lopettamisesta kassaan ja palauta samalla jäsenkorttisi.
Perheenjäsenen vakuutussuhde päättyy samalla,  jos hänet kassaan liittäneen vakuutetun oma vakuutussuhde päättyy.


TIETOSUOJASELVITYKSET VAKUUTETUILLE
Avaa tietosuojaselvitys TÄSTÄ

-Posti
Puhelu